این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس
| اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1قالب نگارش مقالات
2مبانی و روش تفسیری علامه طباطبایی
3کتاب برررسی های اسلامی علامه طباطبایی-جلد1
4کتاب برررسی های اسلامی علامه طباطبایی-جلد2
5جلد1 - سوره هاي حمد و بقره تا 182
6جلد 2 - سوره بقره 183 تا آخر
7جلد3 - سوره آل عمران از ابتدا تا 120
8جلد 4- سوره آل عمران 121 تا نساء 76
9جلد 5- سوره نساء 77 تا مائده 54
10جلد 6- سوره مائده 56 تا آخر
11جلد 7- سوره انعام از ابتدا تا آخر
12جلد 8- سوره اعراف از ابتدا تا آخر
13جلد 9- سوره هاي انفال و توبه
14جلد 10- سوره هاي یونس و هود تا 99
15جلد 11- هود از آیه 100 تا آخر و یوسف و رعد
16جلد 12- ابراهیم, حجر و نحل
17جلد 13- اسراء و کهف
18جلد 14- مریم, طه, انبیاء و حج
19جلد 15- مومنون تا نمل
20جلد 16- قصص تا سبأ
21جلد 17- فاطر تا فصلت
22جلد 18- شوری تا ذاریات
23جلد 19- طور تا حاقه
24جلد 20- معارج تا ناس
25الگوی پوستر
26تیزر شهری
27تیزر تلوزیونی
28فایل پاورپوینت الگوی ارائه مقالات
29برنامه زمان بندی ارائه سخنرانی
30برنامه ارائه ها
31برنامه ارائه ها
32پیام آیت الله سبحانی
33کتاب شناخت المیزان