این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس
| پيوند ها > حامیان
.: | پيوند ها .:. حامیان

ردیف عنوان آدرس
1شورای عالی انقلاب فرهنگیhttp://sccr.ir
2وزارت علوم، تحقیقات و فناوریhttp://msrt.ir
3نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاhttp://nahad.ir
4دانشگاه تهرانhttp://ut.ac.ir
5دانشگاه صنعتی شریفhttp://sharif.ir
6دانشگاه امیر کبیرhttp://aut.ac.ir
7بنیاد ملی نخبگانhttp://bmn.ir/
8دانشگاه علامه طباطباییhttp://atu.ac.ir/
9دانشگاه تبریزhttp://tabrizu.ac.ir
10دانشگاه هنر اسلامی تبریزhttp://tabriziau.ac.ir
11دانشگاه معارف اسلامیhttp://maaref.ac.ir
12دانشگاه باقرالعلوم (ع)http://bou.ac.ir
13دانشگاه شهید مدنی آذربایجانhttp://azaruniv.ac.ir
14دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://tbzmed.ac.ir
15پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیhttp://ihcs.ac.ir
16پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیhttp://iict.ac.ir
17پژوهشگاه حوزه و دانشگاهhttp://rihu.ac.ir
18موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانhttp://irip.ir
19مديريت حوزه های علمیه استان آذربايجان شرقیhttp://hea.ir
20بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراءhttp://portal.esra.ir
21مجمع عالی حکمت اسلامیhttp://hekmateislami.com
22سمت: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها http://samt.ac.ir
23مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت http://olgou.ir
24پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://isc.gov.ir
25صدا و سیمای استان آذربایجان شرقیhttp://tabriz.irib.ir
26شهرداری تبریزhttp://tabriz.ir
27استانداری آذربایجان شرقی http://ostan-as.gov.ir
28دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان آذربایجان شرقیhttp://mojtahed-shabestari.ir
29بسیج اساتید آذربایچان شرقیhttp://basijasatid.ir