این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش :19 و 20 آبان ماه 95

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :1395/06/31

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :1395/06/31

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :1395/07/30